Informacja dotycząca wpłat z tytułu zatrudniania cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Informacja dotycząca wpłat z tytułu zatrudniania cudzoziemców

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest do uiszczenia opłaty, która wynosi 30 zł.

Wpłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2J, 57 - 300 Kłodzko
Getin Noble Bank SA: 25 1560 0013 2005 6044 4000 0008

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
  • Nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy).
  • Przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę