Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


PUP w Kłodzku

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Sekretarka
Katarzyna Pogoda
74-865-74-10
sekretaria@klodzko.praca.gov.pl
Dyrektor PUP
Krzysztof Bolisęga
74-865-74-10
Zastępca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy
Leszek Michalski
74-865-74-10
Zastępca Dyrektora PUP ds. Ewidencji i Świadczeń
Anna Bator
74-865-74-10
Główny Księgowy
Bożena Maruszak
74-865-74-14
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Sypień
74-865-74-10
Stanowisko ds. księgowości Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
Danuta Adamów
74-865-74-15
Windykacja
Arletta Karwacka-Łyk
74-865-74-28
Stanowisko ds. księgowości Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
Krzysztof Balcerzak
74-865-74-15
Płace
Sylwia Tomaszczyk
74-865-74-38
Kierownik Działu Organizacyjnego
Sebastian Ważny
74-865-74-37
s.wazny@klodzko.praca.gov.pl
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Ewa Skiba
74-865-74-19
przetargi@klodzko.praca.gov.pl
Stanowisko ds. zaopatrzenia
Jakub Borcz
74-865-74-19
zaopatrzenie@klodzko.praca.gov.pl
Stanowisko ds. kadr
Małgorzata Kita
74-865-74-21
kadry@klodzko.praca.gov.pl
Główny specjalista ds. informatyki
Radosław Bazylewicz
74-865-74-32
Główny specjalista ds. statystyki
Grzegorz Rarus
74-865-74-32
Kierownik referatu ds. kontroli wewnętrznej i skarg
Irena Wiśniewska
74-865-74-04
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i skarg
Patrycja Siejewicz
74865-74-04
Kierownik referatu ds. programów i współpracy
Renata Kapłon
74-865-74-18
Specjalista ds. programów
Marcin Gruszka
74-865-74-18
Specjalista ds. programów
Marta Szpak
74-865-74-18

CAZ w PUP w Kłodzku

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
Jolanta Kołodziejczyk-Jakimiszyn
74-865-74-05
Kierownik referatu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
Elżbieta Kulczak
74-865-74-09
Zatrudnianie cudzoziemców
Klaudia Woszczuła
74-865-74-39
Zatrudnianie cudzoziemców
Anna Kowol
74-865-74-39
Pośrednik pracy - kontakty z pracodawcami
Małgorzata Laburda
74-865-74-08
Pośrednik pracy - kontakty z pracodawcami
Jolanta Karwacka
74-865-74-08
Analizy rynku pracy
Patrycja Rennik
74-865-74-00
Pośrednik pracy
Krystyna Sokół
74-865-74-31
Pośrednik pracy
Monika Ściebura
74-865-74-31
Pośrednik pracy
Katarzyna Wojtoszek
74-865-74-25
Doradca zawodowy
Agata Doubrawa
74-865-74-29
Pośrednik pracy
Jolanta Jasińska
74-865-74-35
Pośrednik pracy
Joanna Wajdzik
74-865-74-35
Pośrednik pracy
Daria Stopka
74-865-74-07
Doradca zawodowy
Małgorzata Droździk
74-865-74-07
Szkolenia - organizacja i nabór kandydatów
Magdalena Borodyń
74-865-74-36
Szkolenia - organizacja i nabór kandydatów
Marta Bernat
74-865-74-36
Szkolenia - organizacja i nabór kandydatów
Marta Żakiewicz-Worek
74-865-74-36
Przyjmowanie wniosków na staż
Paulina Litkowiec
74-865-74-02
Przyjmowanie wniosków na staż
Aneta Kalfas
74-865-74-02
Stanowisko ds. zwrotu kosztów dojazdu do pracy, refundacja pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia za bezrobotnych do 30 r.ż.
Joanna Kuderska
74-865-74-30
Stanowisko ds. staży
Bożena Grela
74-865-74-01
Stanowisko ds. prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji składki ZUS oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, prace społecznie użyteczne
Iwona Kuś
74-865-74-17
Stanowisko ds. zwrotu kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - wnioski
Katarzyna Rudaniecka
74-865-74-06
Stanowisko ds. zwrotu kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - umowy
Aneta Makuch
74-865-74-16
Stanowisko ds. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wnioski
Anna Panasewicz
74-865-74-06
Stanowisko ds. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - umowy
Bernadeta Opalińska
74-865-74-16

Dział ewidencji w PUP w Kłodzku

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
Joanna Borcz
74-865-74-22
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Dorota Szulc
74-865-74-33
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Beata Nawrocka
74-865-74-24
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Maria Zając
74-865-74-24
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Renata Sarkowicz
74-865-74-24
Rejestracja osób bezrobotnych
Gabriela Kubicka
74-865-74-23
Rejestracja osób bezrobotnych
Krystyna Zielińska
74-865-74-23
Rejestracja osób bezrobotnych
Magdalena Wajda
74-865-74-23
Naliczanie świadczeń, stanowisko ds. PIT-11, Rp-7 osób bezrobotnych
Barbara Zontek
74-865-74-27
Naliczanie świadczeń, stanowisko ds. PIT-11, Rp-7 osób bezrobotnych
Anna Świrska
74-865-74-27
Naliczanie świadczeń, stanowisko ds. PIT-11, Rp-7 osób bezrobotnych
Anna Górska
74-865-74-27
Stanowisko ds. rozliczeń z ZUS
Ilona Bzdak
74-865-74-26

Filia w Nowej Rudzie

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Sekretarka
Natalia Barańska
74-873-50-50
filia.nr@klodzko.praca.gov.pl
Kierownik Filii
Arleta Wieczorek
74-873-50-50
Ochotniczy Hufiec Pracy 74-873-50-62

CAZ w FPUP w Nowej Rudzie

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Pośrednik pracy
Patrycja Abucewicz
74-873-50-59
Pośrednik pracy
Anna Kasprzyk
74-873-50-54
Pośrednik pracy
Joanna Pietrasz
74-873-50-56
Doradca zawodowy
Joanna Sosnowska
74-873-50-55
Doradca zawodowy
Agnieszka Duszek
74-873-50-56
Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
Maria Pruchniewicz
74-873-50-64
Pośrednik pracy - kontakty z pracodawcami
Iwona Kowalczyk
74-873-50-51
Specjalista ds. programów
Anna Rakowska
74-873-50-51

Dział ewidencji w FPUP w Nowej Rudzie

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Kierownik referatu Ewidencji i Świadczeń
Honorata Kuzak
74-873-50-74
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Justyna Jaster
74-873-50-65
Naliczanie świadczeń
Anna Wojtoń
74-873-50-66
Naliczanie świadczeń
Ewelina Dąbrowska
74-873-50-66
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Elżbieta Osuch
74-873-50-58
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Alina Mateja
74-873-50-58
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Liliana Nowak
74-873-50-58

Filia w Bystrzycy Kłodzkiej

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Sekretarka
Teresa Adamów
74-811-60-50
filia.bk@klodzko.praca.gov.pl
Kierownik Filii
Katarzyna Bańkowska
74-811-60-50

CAZ w FPUP w Bystrzycy Kłodzkiej

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Pośrednik pracy
Anna Mądrzańska
74-811-60-52
Doradca zawodowy
Ewa Darłak
74-811-60-53
Pośrednik pracy
Katarzyna Kellar
74-811-60-55
Pośrednik pracy
Irena Karmelita
74-811-60-55
Pośrednik pracy
Mariusz Stopyra
74-811-60-57
Pośrednik pracy - kontakty z pracodawcami
Agnieszka Sołodowczuk
74-811-60-56
Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
Ewa Kurowska
74-811-60-64
Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
Agnieszka Szkwarek
74-811-60-64

Dział ewidencji w FPUP w Bystrycy Kłodzkiej

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Kierownik referatu Ewidencji i Świadczeń
Renata Bogdał
74-811-60-62
Naliczanie świadczeń
Danuta Torla
74-811-60-67
Naliczanie świadczeń
Renata Biel
74-811-60-61
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Aneta Gacek-Białek
74-811-60-66
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Ewa Śrutwa
74-811-60-68
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Jadwiga Trybulec
74-811-60-68
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Barbara Błachut
74-811-60-66

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę