Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Komunikat

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków Funduszu Pracy oraz  programu PO WER (dla osób do 30 roku życia) na realizację wniosków osób bezrobotnych dotyczących dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, zamyka nabór wniosków na powyższe formy wsparcia z dniem 14 września 2018 r. Wnioski na powyższe programy złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków osób bezrobotnych dotyczących dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dla osób powyżej 30 roku życia) zostanie zamknięty w dniu 15 października 2018 roku.
Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie kłodzkim

Adresy i telefony placówek

Adres placówki Kontakt
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
ul. St. Wyspiańskiego 2J, 57-300 KŁODZKO
tel. 74-865-74-10
fax. 74-865-74-34
sekretariat@pup.klodzko.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie
ul. Piłsudskiego 14, 57-400 NOWA RUDA
tel. 74-873-50-50
fax. 74-873-50-60
filia.nr@pup.klodzko.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Sienkiewicza 6, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. 74-811-60-50
fax. 74-811-60-60
filia.bk@pup.klodzko.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę