Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (VII)

partners

shortcut-links

 go-to-top