Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie imigrantów z terytorium Ukrainy od 30 roku życia

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top