Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Wyszukiwarka opisów zawodów

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Kod Nazwa zawodu
216603 Ilustrator
343504 Iluzjonista
352105 Imitator efektów dźwiękowych
752101 Impregnator drewna
315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
422501 Informator ruchu pasażerskiego
315402 Informator służby informacji powietrznej
251901 Informatyk medyczny
421401 Inkasent
325502 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
315203 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
311211 Inspektor budowlany
311212 Inspektor budowy dróg
311213 Inspektor budowy mostów
335907 Inspektor do spraw miar i wag
242229 Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
242207 Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
229101 Inspektor dozoru jądrowego
214902 Inspektor dozoru technicznego
242208 Inspektor farmaceutyczny
515101 Inspektor hotelowy
335909 Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
335905 Inspektor kontroli handlu i usług
242209 Inspektor kontroli skarbowej
242210 Inspektor nadzoru bankowego
242211 Inspektor nadzoru budowlanego
325513 Inspektor obrony cywilnej
242111 Inspektor ochrony danych
242212 Inspektor ochrony danych osobowych
311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
325503 Inspektor ochrony radiologicznej
325504 Inspektor ochrony środowiska
242214 Inspektor pracy
242213 Inspektor rybołówstwa morskiego
325514 Inspektor sanitarny
343904 Inspicjent
311402 Instalator systemów alarmowych
311403 Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej
235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
342301 Instruktor fitness
342302 Instruktor gimnastyki korekcyjnej
325505 Instruktor higieny
323006 Instruktor hipoterapii
342303 Instruktor jazdy konnej
516502 Instruktor nauki jazdy
342304 Instruktor odnowy biologicznej
235905 Instruktor praktycznej nauki zawodu
342305 Instruktor rekreacji ruchowej
342306 Instruktor rytmiki
342308 Instruktor sportów ekstremalnych
342307 Instruktor sportów siłowych
342201 Instruktor sportu
342202 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
754203 Instruktor strzałowy
342309 Instruktor sztuki walki
235502 Instruktor tańca
516501 Instruktor techniki jazdy
325903 Instruktor terapii uzależnień
265201 Instrumentalista
515102 Intendent
732301 Introligator
732302 Introligator galanteryjny
732303 Introligator poligraficzny
432102 Inwentaryzator
214927 Inżynier akustyk
214903 Inżynier automatyki i robotyki
214904 Inżynier awionik
214905 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
214201 Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
214202 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
214203 Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
214204 Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe
214205 Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214206 Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
214412 Inżynier budownictwa okrętowego
214207 Inżynier budowy dróg
214208 Inżynier budowy mostów
214413 Inżynier chłodnictwa i klimatyzacji
214504 Inżynier dekontaminacji – skażenia promieniotwórcze
215101 Inżynier elektroenergetyk
215102 Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
215201 Inżynier elektronik
215103 Inżynier elektryk
215104 Inżynier elektryk automatyk
214906 Inżynier energetyki
216501 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja
216502 Inżynier geodeta – geodezja górnicza
216503 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa
216504 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
216505 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
216506 Inżynier geodeta – geomatyka
216507 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami
214608 Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza
214609 Inżynier geolog - geologia górnicza i poszukiwawcza
214610 Inżynier geolog - hydrologia górnicza
214209 Inżynier geotechnik
214907 Inżynier gospodarki przestrzennej
214602 Inżynier górnik – górnictwo odkrywkowe
214601 Inżynier górnik – górnictwo otworowe
214603 Inżynier górnik – górnictwo podziemne
214604 Inżynier górnik – wiertnictwo
214605 Inżynier hutnik
251906 Inżynier Internetu rzeczy
214501 Inżynier inżynierii chemicznej
214934 Inżynier inżynierii kosmicznej i satelitarnej
214932 Inżynier inżynierii materiałowej
214506 Inżynier inżynierii materiałów syntetycznych
214301 Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214302 Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
214303 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
214304 Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
214305 Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
214306 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
214908 Inżynier kliniczny
213203 Inżynier leśnictwa
214401 Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214402 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali
214403 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne
214404 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe
214405 Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna
214406 Inżynier mechanik – środki transportu
214407 Inżynier mechanik – technologia mechaniczna
214408 Inżynier mechanik lotniczy
214409 Inżynier mechanizacji rolnictwa
215202 Inżynier mechatronik
214101 Inżynier normowania pracy
214607 Inżynier odlewnik
213204 Inżynier ogrodnictwa
214928 Inżynier optyk
214102 Inżynier organizacji i planowania produkcji
214507 Inżynier papiernictwa
214909 Inżynier poligrafii
214505 Inżynier postępowania z odpadami promieniotwórczymi
214910 Inżynier pożarnictwa
214929 Inżynier procesu malowania
213205 Inżynier rolnictwa
216401 Inżynier ruchu drogowego
216402 Inżynier ruchu kolejowego
213206 Inżynier rybactwa
214410 Inżynier spawalnik
243301 Inżynier sprzedaży
243401 Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
214307 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych
214911 Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
215105 Inżynier techniki świetlnej
214912 Inżynier technologii betonów
214913 Inżynier technologii ceramiki
214502 Inżynier technologii chemicznej
214914 Inżynier technologii drewna
214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry
214916 Inżynier technologii szkła
214503 Inżynier technologii żywności
215303 Inżynier teleinformatyk
215301 Inżynier telekomunikacji
214917 Inżynier transportu drogowego
214918 Inżynier transportu kolejowego
215106 Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
215203 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
214103 Inżynier utrzymania ruchu
214919 Inżynier włókiennik
214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
213207 Inżynier zootechniki
'S' - Literą 'S' oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

partners

shortcut-links

 go-to-top