Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Wyszukiwarka opisów zawodów

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Kod Nazwa zawodu
932101 Pakowacz ręczny
818204 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
818206 Palacz kotłów parowych
911202 Palacz pieców zwykłych
818205 Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
211407 Paleontolog
711403 Palowniczy
731901 Pamiątkarz
753302 Parasolnik
712203 Parkieciarz
962903 Parkingowy
111101 Parlamentarzysta
752104 Parzelniczy drewna
932904 Patroszacz ryb
235921 Pedagog
235911 Pedagog animacji kulturalnej
235922 Pedagog mediów
235919 Pedagog specjalny
235912 Pedagog szkolny
514204 Pedikiurzystka
211304 Perfumiarz
321102 Perfuzjonista
514104 Perukarz
713208 Piaskarz
812115 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
812116 Piecowy pieca łukowego
751204 Piekarz S
222101 Pielęgniarka
222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
222202 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
222203 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
222204 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
222205 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
222206 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
222207 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
222208 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
222209 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
222220 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
222222 Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
134205 Pielęgniarka oddziałowa
222221 Pielęgniarka-specjalista pielęgniarstwa zachowawczego/internistycznego
611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)
817210 Pilarz
811408 Pilarz kamienia
315306 Pilot balonowy
315211 Pilot morski
315319 Pilot pionowzlotu
315308 Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
315309 Pilot sterowcowy zawodowy
315310 Pilot szybowcowy
315311 Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
315312 Pilot wiatrakowcowy zawodowy
511301 Pilot wycieczek
315212 Pilot żeglugi śródlądowej
265207 Piosenkarz
343910 Pirotechnik
264102 Pisarz
512002 Pizzer
432201 Planista produkcyjny
343204 Plastyk S
731804 Plecionkarz
722202 Płatnerz
754105 Płetwonurek ratownik
421402 Poborca skarbowy
722104 Podkuwacz koni
021001 Podoficer zawodowy Sił Zbrojnych
323014 Podolog
264103 Poeta
911203 Pokojowa
752306 Polerowacz wyrobów z drewna
335506 Policjant służby kontrterrorystycznej
335502 Policjant służby kryminalnej
335504 Policjant służby prewencji
335507 Policjant służby spraw wewnętrznych
335508 Policjant służby śledczej
335505 Policjant służby wspomagającej
263304 Politolog
111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
223101 Położna
223208 Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
223201 Położna – specjalista organizacji i zarządzania
223202 Położna – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
223203 Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
223204 Położna – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
223205 Położna – specjalista pielęgniarstwa położniczego
223206 Położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
223207 Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
134206 Położna oddziałowa
532901 Pomoc apteczna
532902 Pomoc dentystyczna
911101 Pomoc domowa
932905 Pomoc krawiecka
941201 Pomoc kuchenna
911204 Pomoc laboratoryjna
931301 Pomocniczy robotnik budowlany
931205 Pomocniczy robotnik drogowy
921401 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni
921501 Pomocniczy robotnik leśny
931206 Pomocniczy robotnik mostowy
921101 Pomocniczy robotnik polowy
932911 Pomocniczy robotnik przemysłowy
921301 Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
921402 Pomocniczy robotnik szklarniowy
931207 Pomocniczy robotnik torowy
921601 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim
921403 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym
921201 Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt
921502 Pomocniczy robotnik w łowiectwie
441101 Pomocnik biblioteczny
932906 Pomocnik ciastkarza
932921 Pomocnik elektromontera
932907 Pomocnik lakiernika
932908 Pomocnik mechanika
932909 Pomocnik mleczarski
932910 Pomocnik piekarza
541306 Portier
712204 Posadzkarz
331103 Pośrednik finansowy
333301 Pośrednik pracy
524906 Pośrednik usług medycznych
244001 Pośrednik w obrocie nieruchomościami
731606 Pozłotnik
252290 Pozostali administratorzy systemów komputerowych
333490 Pozostali agenci i administratorzy nieruchomości
524390 Pozostali agenci sprzedaży bezpośredniej
332190 Pozostali agenci ubezpieczeniowi
265590 Pozostali aktorzy
343590 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
241390 Pozostali analitycy finansowi
251190 Pozostali analitycy systemów komputerowych
251990 Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
422790 Pozostali ankieterzy
263290 Pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
216190 Pozostali architekci
216290 Pozostali architekci krajobrazu
265190 Pozostali artyści plastycy
516190 Pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni
325190 Pozostali asystenci dentystyczni
531290 Pozostali asystenci nauczycieli
229490 Pozostali audiofonolodzy i logopedzi
513290 Pozostali barmani
711490 Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
262290 Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
213190 Pozostali biolodzy i pokrewni
721390 Pozostali blacharze
421290 Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
731490 Pozostali ceramicy i pokrewni
211390 Pozostali chemicy
265390 Pozostali choreografowie i tancerze
711590 Pozostali cieśle i stolarze budowlani
331190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
227290 Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści
229390 Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
322090 Pozostali dietetycy i żywieniowcy
241290 Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni
732290 Pozostali drukarze
263690 Pozostali duchowni i osoby konsekrowane
112090 Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający
831290 Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
264290 Pozostali dziennikarze
263190 Pozostali ekonomiści
741290 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy
741190 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
228290 Pozostali farmaceuci specjaliści
264390 Pozostali filolodzy i tłumacze
263390 Pozostali filozofowie, historycy i politolodzy
211190 Pozostali fizycy i astronomowie
721190 Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni
731590 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
343190 Pozostali fotografowie
514190 Pozostali fryzjerzy
335190 Pozostali funkcjonariusze celni i ochrony granic
335690 Pozostali funkcjonariusze służby więziennej
962190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
515390 Pozostali gospodarze budynków
811190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
612290 Pozostali hodowcy drobiu
612990 Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
612190 Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
712690 Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów
342390 Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
516590 Pozostali instruktorzy nauki jazdy
235690 Pozostali instruktorzy technologii informatycznych
732390 Pozostali introligatorzy i pokrewni
214290 Pozostali inżynierowie budownictwa
214590 Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
214190 Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
215290 Pozostali inżynierowie elektronicy
215190 Pozostali inżynierowie elektrycy
214990 Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
214690 Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii
214390 Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska
214490 Pozostali inżynierowie mechanicy
215390 Pozostali inżynierowie telekomunikacji
731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni
753790 Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
216590 Pozostali kartografowie i geodeci
421190 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
523090 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
832190 Pozostali kierowcy motocykli
833290 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych
832290 Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
134190 Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi
122390 Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju
132390 Pozostali kierownicy do spraw budownictwa
121190 Pozostali kierownicy do spraw finansowych
143990 Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
132490 Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
122190 Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
121990 Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
132190 Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
122290 Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations
143190 Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
121390 Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania
133090 Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
121290 Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
134690 Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
131190 Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
131290 Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
522290 Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach
141290 Pozostali kierownicy w gastronomii
132290 Pozostali kierownicy w górnictwie
142090 Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
141190 Pozostali kierownicy w hotelarstwie
134590 Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych
134390 Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
134290 Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
134490 Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
134990 Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
751590 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni
441390 Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni
265290 Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
511290 Pozostali konduktorzy i pokrewni
422190 Pozostali konsultanci i inni pracownicy biur podróży
313590 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
313990 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
313390 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
315490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
722190 Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
753190 Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
311890 Pozostali kreślarze
512090 Pozostali kucharze
713290 Pozostali lakiernicy
226290 Pozostali lekarze dentyści specjaliści
221290 Pozostali lekarze specjaliści
225290 Pozostali lekarze weterynarii specjaliści
441290 Pozostali listonosze i pokrewni
264190 Pozostali literaci i inni autorzy tekstów
961190 Pozostali ładowacze nieczystości
432190 Pozostali magazynierzy i pokrewni
713190 Pozostali malarze i pokrewni
835090 Pozostali marynarze i pokrewni
751190 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
834390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
831190 Pozostali maszyniści kolejowi i metra
818290 Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni
212090 Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy
723390 Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
731190 Pozostali mechanicy precyzyjni
723290 Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
211290 Pozostali meteorolodzy
312390 Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
312290 Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
742190 Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
821990 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
712790 Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
742290 Pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
731290 Pozostali monterzy instrumentów muzycznych
712490 Pozostali monterzy izolacji
711190 Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
721590 Pozostali monterzy konstrukcji linowych
741390 Pozostali monterzy linii elektrycznych
821190 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
821390 Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego
821290 Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego
711290 Pozostali murarze i pokrewni
343690 Pozostali muzycy i pokrewni
231090 Pozostali nauczyciele akademiccy
232090 Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
235290 Pozostali nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
234190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych
233090 Pozostali nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
235590 Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
754190 Pozostali nurkowie
753690 Pozostali obuwnicy i pokrewni
315290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
611390 Pozostali ogrodnicy
321190 Pozostali operatorzy aparatury medycznej
413190 Pozostali operatorzy edytorów tekstu
818990 Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
815790 Pozostali operatorzy maszyn do prania
815690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia
814190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
814390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
816090 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
815990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
814290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
815590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
817290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
811490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
813190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
815190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
815290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
351390 Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych
834290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
812290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
813290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
818190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
352190 Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
313290 Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
817190 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
313190 Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
818390 Pozostali operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
351190 Pozostali operatorzy urządzeń teleinformatycznych
352290 Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
834190 Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
531190 Pozostali opiekunowie dziecięcy
516490 Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
325390 Pozostali optycy okularowi
333290 Pozostali organizatorzy konferencji i imprez
751290 Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny
343290 Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
335590 Pozostali policjanci
712290 Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
332490 Pozostali pośrednicy handlowi
333390 Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia
333990 Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
334390 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
343390 Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
422590 Pozostali pracownicy biur informacji
331290 Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
431190 Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
431290 Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
432390 Pozostali pracownicy do spraw transportu
532290 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
441590 Pozostali pracownicy działów kadr
441990 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej
515190 Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
541390 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
532990 Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
732190 Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
315190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
524990 Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
951090 Pozostali pracownicy świadczący usługi na ulicach
515290 Pozostali pracownicy usług domowych
541990 Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
516990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
341290 Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
962290 Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
962990 Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
341390 Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej
912990 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani
516390 Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych
323090 Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
265690 Pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
265490 Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni
251490 Pozostali programiści aplikacji
251390 Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
216690 Pozostali projektanci grafiki i multimediów
252190 Pozostali projektanci i administratorzy baz danych
216390 Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
332290 Pozostali przedstawiciele handlowi
111190 Pozostali przedstawiciele władz publicznych
511390 Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
263490 Pozostali psycholodzy i pokrewni
422690 Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
731790 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
731890 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
711990 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
712990 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
711690 Pozostali robotnicy budowy dróg
713390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
621090 Pozostali robotnicy leśni i pokrewni
711390 Pozostali robotnicy obróbki kamienia
933390 Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
754990 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
751490 Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
752190 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
721490 Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
751390 Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
931290 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
931190 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
921590 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
921490 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
754490 Pozostali robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
613090 Pozostali rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
611490 Pozostali rolnicy upraw mieszanych
611190 Pozostali rolnicy upraw polowych
331590 Pozostali rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
731990 Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
611290 Pozostali sadownicy
334490 Pozostali sekretarze medyczni i pokrewni
334290 Pozostali sekretarze prawni
961290 Pozostali sortowacze odpadów
721290 Pozostali spawacze i pokrewni
242290 Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
252990 Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
229190 Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
241190 Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
213390 Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska
243290 Pozostali specjaliści do spraw public relations
243190 Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu
251290 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
244090 Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości
252390 Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych
263590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych
243390 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
243490 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
242490 Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
234290 Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
242390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
235990 Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
229990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
213290 Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
333190 Pozostali spedytorzy i pokrewni
524490 Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
522390 Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
511190 Pozostali stewardzi
752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni
754290 Pozostali strzałowi i pokrewni
343490 Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
712590 Pozostali szklarze
722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
731690 Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
722290 Pozostali ślusarze i pokrewni
325290 Pozostali środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
753490 Pozostali tapicerzy i pokrewni
441490 Pozostali technicy archiwiści i pokrewni
311290 Pozostali technicy budownictwa
311690 Pozostali technicy chemicy i pokrewni
311490 Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
311390 Pozostali technicy elektrycy
311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
311590 Pozostali technicy mechanicy
321490 Pozostali technicy medyczni i dentystyczni
314190 Pozostali technicy nauk biologicznych
311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
311990 Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
314290 Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
351490 Pozostali technicy sieci internetowych
314490 Pozostali technicy technologii żywności
324090 Pozostali technicy weterynarii
351290 Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego
342290 Pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
265990 Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
712390 Pozostali tynkarze i pokrewni
216490 Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
335290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków
335390 Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
335490 Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji
335990 Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
752390 Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
722390 Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
421490 Pozostali windykatorzy i pokrewni
235190 Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczani
522190 Pozostali właściciele sklepów
753590 Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
111290 Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej
961390 Pozostali zamiatacze i pokrewni
332390 Pozostali zaopatrzeniowcy
111490 Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich
514290 Pozostałe kosmetyczki i pokrewni
312190 Pozostałe osoby dozoru ruchu w górnictwie
222290 Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
223290 Pozostałe położne z tytułem specjalisty
911290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
753390 Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni
532190 Pozostały pomocniczy personel medyczny
331490 Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
325990 Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325590 Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
343990 Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
341190 Pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
333302 Pracownik agencji pracy tymczasowej
422101 Pracownik biura podróży
422601 Pracownik biura przepustek
411003 Pracownik biurowy
332202 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
516305 Pracownik cmentarza
754401 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
411002 Pracownik do spraw ewidencji ludności
331201 Pracownik do spraw kredytów
342310 Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
516410 Pracownik do spraw ochrony zwierząt
441501 Pracownik do spraw osobowych
331202 Pracownik do spraw pożyczek
331104 Pracownik do spraw produktów finansowych
441502 Pracownik do spraw socjalnych
431201 Pracownik do spraw statystyki
431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń
334401 Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
333104 Pracownik działu logistyki
343302 Pracownik galerii / muzeum
422502 Pracownik informacji turystycznej
421301 Pracownik instytucji pożyczkowej
411001 Pracownik kancelarii tajnej
421203 Pracownik kolektury
421302 Pracownik lombardu
311906 Pracownik obsługi bankomatów
962907 Pracownik obsługi hotelowej S
351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej
541317 Pracownik obsługi monitoringu
431301 Pracownik obsługi płacowej
933401 Pracownik obsługi sklepu
541307 Pracownik ochrony fizycznej
754402 Pracownik ochrony roślin
313210 Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
341301 Pracownik parafialny
962908 Pracownik parku rozrywki
932920 Pracownik pomocniczy fryzjera S
941203 Pracownik pomocniczy gastronomii S
932915 Pracownik pomocniczy krawca S
932916 Pracownik pomocniczy mechanika S
911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej S
932918 Pracownik pomocniczy stolarza S
932917 Pracownik pomocniczy ślusarza S
351403 Pracownik pozycjonowania stron internetowych
962201 Pracownik prac dorywczych
815702 Pracownik pralni chemicznej
754903 Pracownik produkcji
933303 Pracownik przeprowadzkowy
941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
432104 Pracownik punktu skupu
751102 Pracownik rozbioru mięsa
331105 Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
516411 Pracownik schroniska dla zwierząt
341205 Pracownik socjalny
514205 Pracownik solarium
432105 Pracownik sortowania przesyłek i towarów
911207 Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)
431203 Pracownik w biurze maklerskim
351206 Pracownik wsparcia informatycznego (help desk)
612203 Pracownik wylęgarni drobiu
333402 Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
341206 Pracownik zarządzania kryzysowego
961103 Pracownik zbiórki odpadów
912102 Praczka
818117 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
912103 Prasowaczka ręczna
532903 Preparator medyczny
265604 Prezenter muzyczny (DJ / didżej)
265605 Prezenter telewizyjny
112017 Prezes
134916 Prezes / dyrektor sądu
311102 Probierz
265403 Producent filmowy
611311 Producent i zbieracz ziół
265411 Producent muzyczny
265404 Producent teatralny
265405 Producent telewizyjny
611402 Producent żywności ekologicznej
251401 Programista aplikacji
251402 Programista aplikacji mobilnych
251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
252103 Projektant baz danych
216301 Projektant biżuterii
216305 Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser)
216604 Projektant grafiki
216605 Projektant grafiki stron internetowych
251403 Projektant interfejsu użytkownika
216303 Projektant mody
241303 Projektant pakietów usług finansowych
351404 Projektant stron internetowych (webmaster)
311406 Projektant systemów alarmowych
215205 Projektant układów scalonych
216306 Projektant wyrobów skórzanych
216304 Projektant wzornictwa przemysłowego
261102 Prokurator
333903 Promotor marki (trendsetter)
321401 Protetyk słuchu S
831106 Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych
531106 Prowadzący rodzinny dom dziecka
332203 Przedstawiciel handlowy
243303 Przedstawiciel medyczny
111103 Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)
751108 Przetwórca mięsa S
751402 Przetwórca owoców i warzyw
751103 Przetwórca ryb S
511302 Przewodnik turystyczny górski
511303 Przewodnik turystyczny miejski
511304 Przewodnik turystyczny terenowy
832204 Przewoźnik osób
835007 Przewoźnik żeglugi śródlądowej
731805 Przędzarz
818118 Przygotowywacz mas ceramicznych
731806 Przygotowywacz włókna
263401 Psycholog
263402 Psycholog biznesu
263403 Psycholog kliniczny
263404 Psycholog organizacji
263405 Psycholog sportowy
263406 Psycholog wychowawczy
229909 Psychoonkolog
229905 Psychoterapeuta
229910 Psychotraumatolog
612302 Pszczelarz S
812117 Pulpitowy wielkich pieców
'S' - Literą 'S' oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

partners

shortcut-links

 go-to-top