Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Obrazek dla: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: "Aktywizacja zawodowa osób...

Obrazek dla: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (II)
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (II)

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: "Aktywizacja zawodowa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę