Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz osoby w wieku 18-29 lat

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę