Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Wspólna droga do sukcesu
Wspólna droga do sukcesu

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od...

Zakończone projekty

Lista programów realizowanych w latach.....

Obrazek dla: Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia
Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia

Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób po 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Obrazek dla: Własny biznes nie jest dla wybranych
Własny biznes nie jest dla wybranych

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę