Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Wyszukiwarka opisów zawodów

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Kod Nazwa zawodu
121303 Naczelnik / kierownik wydziału
214923 Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
933302 Napełniający zbiorniki przenośne
831207 Nastawniczy
323009 Naturopata
231001 Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne
231002 Nauczyciel akademicki - nauki inżynieryjno-techniczne
231003 Nauczyciel akademicki - nauki medyczne i nauki o zdrowiu
231004 Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze
231005 Nauczyciel akademicki - nauki społeczne
231007 Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne
231008 Nauczyciel akademicki - sztuka
231006 Nauczyciel akademicki - ścisłe i przyrodnicze
235904 Nauczyciel bibliotekarz
235918 Nauczyciel domowy
235105 Nauczyciel doradca metodyczny
234101 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
234202 Nauczyciel innych form wychowania przedszkolnego
235106 Nauczyciel konsultant
235906 Nauczyciel logopeda
235401 Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
235907 Nauczyciel nauczania na odległość
235202 Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)
235201 Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)
235203 Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)
235205 Nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog)
232001 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
232003 Nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych
232002 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
234102 Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej
233001 Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej
234201 Nauczyciel przedszkola
235204 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
235908 Nauczyciel psycholog
235909 Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
235503 Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
235601 Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych
235910 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
315302 Nawigator lotniczy
242104 Negocjator biznesowy
335501 Negocjator policyjny
229403 Neurologopeda
214107 Normalizator
962107 Noszowy
261905 Notariusz
754102 Nurek
'S' - Literą 'S' oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę