Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Parę słów o RODO

Na pewno większość z Państwa słyszała o RODO, lecz nie wszyscy wiedzą do końca, o co tak naprawdę chodzi.
RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego "Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych" obowiązują od 25 maja 2018 roku.
W  Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO.
Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla klientów naszego urzędu  jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone w sposób jeszcze bardziej transparentny.
Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. Dlatego też przygotowaliśmy podstawowe informacje dla naszych klientów.

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców

Zostaje ogłoszony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w PUP w Kłodzku. Wnioski przyjmowane będą w dniu 30.07.2018 od godziny 8.00 do 15.00 w sekretariacie urzędu przy ul. Wyspiańskiego 2J w Kłodzku.

Wnioski realizowane będą w ramach aktywizacji zawodowej:
  • dla 3 osób długotrwale bezrobotnych w kwocie 18 000 zł na stanowisko pracy.
  • dla 5 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w kwocie refundacji do 24 000 zł na stanowisko pracy.
  • dla 4 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w kwocie refundacji do 24 000 zł na stanowisko pracy.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe urząd zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyznanych miejsc w stosunku do złożonych wniosków. Rozpatrywane będą wg kolejności złożenia wyłącznie kompletne wnioski  pracodawców, którzy nie otrzymali wsparcia na tworzenie miejsc pracy w 2018r.
Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie kłodzkim

Adresy i telefony placówek

Adres placówki Kontakt
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
ul. St. Wyspiańskiego 2J, 57-300 KŁODZKO
tel. 74-865-74-10
fax. 74-865-74-34
sekretariat@pup.klodzko.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie
ul. Piłsudskiego 14, 57-400 NOWA RUDA
tel. 74-873-50-50
fax. 74-873-50-60
filia.nr@pup.klodzko.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Sienkiewicza 6, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. 74-811-60-50
fax. 74-811-60-60
filia.bk@pup.klodzko.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę