Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Komunikat

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków Funduszu Pracy oraz programu PO WER (dla osób do 30 roku życia) na realizację wniosków osób bezrobotnych dotyczących:

  • dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,

  • przyznania bonu na zasiedlenie,

zostaje wstrzymany nabór wniosków na powyższe formy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków osób bezrobotnych dotyczących dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dla osób powyżej 30 roku życia) zostanie zamknięty w dniu 31 października 2018 roku.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie kłodzkim

Adresy i telefony placówek

Adres placówki Kontakt
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
ul. St. Wyspiańskiego 2J, 57-300 KŁODZKO
tel. 74-865-74-10
fax. 74-865-74-34
sekretariat@pup.klodzko.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie
ul. Piłsudskiego 14, 57-400 NOWA RUDA
tel. 74-873-50-50
fax. 74-873-50-60
filia.nr@pup.klodzko.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Sienkiewicza 6, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. 74-811-60-50
fax. 74-811-60-60
filia.bk@pup.klodzko.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę