Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


PUP w Kłodzku

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Sekretarka
Katarzyna Pogoda
74-865-74-10
sekretariat (at) klodzko.praca.gov.pl
Dyrektor PUP
Krzysztof Bolisęga
74-865-74-10
Zastępca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy
Jacek Kubicki
74-865-74-10
Zastępca Dyrektora PUP ds. Ewidencji i Świadczeń
Joanna Borcz
74-865-74-10
Główny Księgowy
Elżbieta Sypień
74-865-74-14
nr wewn. 114
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Magdalena Leszkiewicz
74-306-75-40
nr wewn. 150
Stanowisko ds. księgowości Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
Danuta Adamów
74-865-74-15
nr wewn. 115
Stanowisko ds. księgowości Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
Krzysztof Balcerzak
74-865-74-15
nr wewn. 115
Windykacja
Arletta Karwacka-Łyk
74-865-74-28
nr wewn. 128
Płace
Sylwia Tomaszczyk
74-865-74-38
nr wewn. 138
Kierownik Działu Organizacyjnego
Sebastian Ważny
74-865-74-37
nr wewn. 137
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Koptyra
74-306-75-41
nr wewn. 151
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Ewa Skiba
74-865-74-37
nr wewn. 137
Stanowisko ds. zaopatrzenia
Jakub Borcz
74-865-74-37
nr wewn. 137
Stanowisko ds. kadr
Gracjana Wojtkowiak
74-865-74-21
nr wewn. 121
Główny specjalista ds. informatyki
Radosław Bazylewicz
74-865-74-32
nr wewn. 132
Kierownik referatu ds. kontroli wewnętrznej i skarg
Patrycja Siejewicz
74-865-74-04
nr wewn. 144
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i skarg
Irena Wiśniewska
74865-74-04
nr wewn. 144
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i skarg
Leszczek Michalski
74865-74-04
nr wewn. 144
Specjalista ds. programów
Klaudia Woszczuła
74-865-74-18
nr wewn. 118
Specjalista ds. programów
Marta Szpak
74-865-74-18
nr wewn. 118

CAZ w PUP w Kłodzku

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Kierownik Działu Programów Rynku Pracy
Marcin Gruszka
74-865-74-05
nr wewn. 145
Kierownik Działu Usług Rynku Pracy
Małgorzata Laburda
74-865-74-09
nr wewn. 149
Zatrudnianie cudzoziemców
Anna Kowol
74-865-74-39
nr wewn. 139
Zatrudnianie cudzoziemców
Joanna Kuderska
74-865-74-39
nr wewn. 139
Pośrednik pracy - kontakty z pracodawcami
Jolanta Karwacka
74-865-74-08
nr wewn. 148
Szkolenia - organizacja i nabór kandydatów, studia podyplomowe
Patrycja Rennik
74-865-74-00
nr wewn. 140
Stanowisko ds. bonów na zasiedlenie
Agata Doubrawa
74-865-74-00
nr wewn. 140
Pośrednik pracy
Krystyna Sokół
74-865-74-31
nr wewn. 131
Pośrednik pracy
Aneta Kalfas
74-306-75-42
nr wewn. 152
Doradca zawodowy
Agnieszka Szpak
74-865-74-29
nr wewn. 129
Doradca zawodowy
Małgorzata Droździk
74-865-74-29
nr wewn. 129
Pośrednik pracy
Jolanta Jasińska
74-865-74-35
nr wewn. 135
Pośrednik pracy
Joanna Wajdzik
74-865-74-25
nr wewn. 125
Pośrednik pracy
Marta Heinze
74-865-74-07
nr wewn. 147
Doradca zawodowy
Daria Stopka-Wilczek
74-306-75-43
nr wewn. 153
Szkolenia - organizacja i nabór kandydatów, nostryfikacja dyplomów
Magdalena Borodyń
74-865-74-36
nr wewn. 136
Krajowy Fundusz Skoleniowy
Katarzyna Wojtoszek
74-865-74-36
nr wewn. 136
Przyjmowanie wniosków na staż, organizacja staży, rozliczenia CIS, dojazdy na staż , składka KRUS, PFRON
Bożena Grela
74-865-74-01
nr wewn. 141
Stanowisko ds. prac interwencyjnych, robót publicznych, prace społecznie użyteczne
Iwona Kuś
74-865-74-17
nr wewn. 117
Stanowisko ds. prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,organizacja staży
Magdalena Kantorska
74-865-74-30
nr wewn. 130
Stanowisko ds. zwrotu kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - wnioski
Katarzyna Rudaniecka
74-865-74-02
nr wewn. 142
Stanowisko ds. zwrotu kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - umowy
Aneta Makuch
74-865-74-16
nr wewn. 116
Stanowisko ds. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wnioski
Anna Panasewicz
74-865-74-06
nr wewn. 146
Stanowisko ds. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - umowy
Bernadetta Opalińska
74-865-74-20
nr wewn. 120

Dział ewidencji w PUP w Kłodzku

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
Dorota Szulc-Kromp
74-865-74-33
nr wewn. 133
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Beata Nawrocka
74-306-75-44
nr wewn. 154
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Renata Sarkowicz
74-865-74-24
nr wewn. 124
Stanowisko ds. ewidencji osób bezrobotnych
Magdalena Bieniasz
74-865-74-24
nr wewn. 124
Rejestracja osób bezrobotnych
Gabriela Kubicka
74-865-74-23
nr wewn. 123
Rejestracja osób bezrobotnych
Magdalena Wajda
74-865-74-22
nr wewn. 122
Rejestracja osób bezrobotnych
Agnieszka Zwaduch
74-865-74-22
nr wewn. 122
Naliczanie świadczeń, stanowisko ds. PIT-11, Rp-7 osób bezrobotnych
Anna Świrska
74-865-74-27
nr wewn. 127
Naliczanie świadczeń, stanowisko ds. PIT-11, Rp-7 osób bezrobotnych
Anna Górska
74-865-74-27
nr wewn. 127
Stanowisko ds. rozliczeń z ZUS
Ilona Bzdak
74-865-74-26
nr wewn. 126

Filia w Nowej Rudzie

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Sekretarka
Anna Borek
74-873-50-50
filia.nr (at) klodzko.praca.gov.pl
Kierownik Filii
Arleta Wieczorek
74-873-50-50
Ochotniczy Hufiec Pracy 74-873-50-62

CAZ w FPUP w Nowej Rudzie

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Pośrednik pracy
Anna Kasprzyk
74-873-50-54
nr wewn. 254
Pośrednik pracy
Joanna Pietrasz
74-873-50-56
nr wewn. 256
Doradca zawodowy
Joanna Sosnowska
74-873-50-69
nr wewn. 269
Doradca zawodowy
Agnieszka Duszek
74-873-50-55
nr wewn. 255
Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
Maria Pruchniewicz
74-873-50-64
nr wewn. 264
Pośrednik pracy - kontakty z pracodawcami
Iwona Kowalczyk
74-873-50-51
nr wewn. 251

Referat ewidencji w FPUP w Nowej Rudzie

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Kierownik referatu
Ewelina Dąbrowska
74-873-50-74
nr wewn. 274
Naliczanie świadczeń
Anna Wojtoń
74-873-50-66
nr wewn. 266
Naliczanie świadczeń
Diana Pietruszewska
74-873-50-66
nr wewn. 266
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Liliana Nowak
74-873-50-58
nr wewn. 258
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Alina Mateja
74-873-50-75
nr wewn. 275

Filia w Bystrzycy Kłodzkiej

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Sekretarka
Maria Malecka
74-811-60-50
filia.bk (at) klodzko.praca.gov.pl
Kierownik Filii
Katarzyna Bańkowska
74-811-60-50

CAZ w FPUP w Bystrzycy Kłodzkiej

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Pośrednik pracy
Anna Mądrzańska
74-811-60-52
nr wewn. 352
Doradca zawodowy
Ewa Darłak
74-811-60-53
nr wewn. 353
Pośrednik pracy
Marta Jurszewicz
74-811-60-55
nr wewn. 355
Pośrednik pracy
Mariusz Stopyra
74-811-60-57
nr wewn. 357
Pośrednik pracy - kontakty z pracodawcami
Agnieszka Sołodowczuk
74-811-60-56
nr wewn. 356
Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
Ewa Kurowska
74-811-60-64
nr wewn. 364

Referat ewidencji w FPUP w Bystrzycy Kłodzkiej

Stanowisko
Imię i nazwisko
Telefon
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Maria Rybaczuk
74-811-60-62
nr wewn. 362
Naliczanie świadczeń
Danuta Torla
74-811-60-67
nr wewn. 367
Naliczanie świadczeń
Renata Biel
74-811-60-61
nr wewn. 361
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Aneta Gacek-Białek
74-811-60-66
nr wewn. 366
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych
Ewa Śrutwa
74-811-60-68
nr wewn. 368

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę